*   Wpłać pieniądze na konto

Siódmego lutego 2008 roku Decyzją Nr 22/2008 MSWiA otrzymaliśmy przedłużenie pozwolenia na prowadzenie w terminie do 31 grudnia 2008 roku zbiórki publicznej na terenie RP,

"z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie i refinansowanie kosztów ochrony drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w tym lepów i pułapek feromonowych lub zabiegów mikroiniekcji oraz grabienia, wywozu i utylizacji liści z poczwarkami szrotówka.

Jedną z form zbiórki są

wpłaty na specjalne konto programu: 37 1540 1157 2001 6610 8269 0002.

Wpłacających prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu oraz maila. Dane te będą niezbędne do prawidłowego rozliczenia zbiórki publicznej, zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów Programu "Pomóżmy kasztanowcom".

Jako tytuł płatności prosimy wpisać "Kasztanowce - darowizna". Każda wpłata, przy której podany został adres mailowy, zostanie potwierdzona mailem.
Prosimy także o powiadomienie Fundacji Nasza Ziemia w wypadku niezgody na zamieszczenie imienia, nazwiska oraz nazwy miejscowości na internetowej liście dobroczyńców programu.