*   Patronat Kancelarii Prezydenta RP

25 kwietnia 2007 roku, podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewa Junczyk-Ziomecka zainaugurowała wiosenną kampanię „Pamiętajmy o… kasztanowcach”. Celem akcji realizowanej przez Biuro Inicjatyw Społecznych KPRP, Lasy Państwowe, Fundację Nasza Ziemia oraz Ligę Ochrony Przyrody jest ochrona i leczenie kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka.

 Na zdjęciu od lewej strony zastępca Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Mirosław Moskwa, Dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP Bożena Opioła, Podsekretarz Stanu w Kancelarii RP Ewa Junczyk-Ziomecka, Dyrektor Fundacji Nasza Ziemia Sławomir Brzózek (który w tajemniczych celach zagląda pod stół) oraz Prezes LOP Władysław Skalny

Program "Pomóżmy kasztanowcom" został tym samym objęty patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Fundację Nasza Ziemia mianowano zaś koordynatorem wszelkich działań informacyjnych inicjatywy.

Otwierając konferencję, Minister Ewa Junczyk-Ziomecka podkreśliła, że Kancelaria Prezydenta RP pragnie zachęcić kolejne osoby i instytucje do podjęcia działań ochronnych na rzecz zaatakowanych drzew oraz zintegrować inicjatywy realizowane na terenie całej Polski.

Biuro Inicjatyw społecznych KPRP, Lasy Państwowe, Fundacja Nasza Ziemia oraz Liga Ochrony Przyrody zamierzają zinwentaryzować i objąć ochroną jak największą liczbę kasztanowców. Organizatorzy chcą również kształtować proekologiczne postawy, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polek i Polaków.

W konferencji obok w.w uczestniczyli m.in. (na zdjęciu od lewej)

 dr Mieczysław Kosibowicz z Instytutu Badawczego Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, dr Tomasz Jabłoński z Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. Gabriel Łabanowski z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,  Szczepan Burak - Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta w Toruniu

oraz przedstawiciele świata nauki, instytucji rządowych i samorządowych, zajmujących się ochroną środowiska, kuratorzy, nauczyciele, uczniowie oraz harcerze.

Spotkanie uświetnił występ Janusza Radka (na zdjęciu poniżej), który wykonał piosenkę Jonasza Kofty „Pamiętajmy o ogrodach” z akompaniamentem Hadriana Tabędzkiego.

Więcej na temat spotkania: http://www.pomozmykasztanowcom.pl/zalaczniki/Kancelaria%20Prezydenta.doc