*   Ulepszona metoda mikroiniekcji. Informacja dla dziennikarzy, 16 maja 2007

 

Ulepszona metoda mikroiniekcji z wykorzystaniem preparatu Treex


Szrotówek kasztanowcowiaczek jest obecny w Polsce od 1998 roku. Polskie kasztanowce są w coraz gorszej kondycji. Wczesna utrata liści powoduje ogólne osłabienie drzewa oraz brak odporności na inne negatywne bodźce zewnętrzne (szkodniki, susza, zasolenie, mróz). Największym zagrożeniem dla kasztanowców jest jednak utrata walorów estetycznych (głównego zadania drzewa ozdobnego), w wyniku czego zagrożone są decyzją o wycięciu.

Od 2003 roku w Polsce przeprowadzono kilkadziesiąt tysięcy iniekcji na kasztanowcach, skutecznie chroniąc je przed szrotówkiem. Jeden z wielu przykładów to kasztanowce w Łazienkach Królewskich – są zielone do późnej jesieni. Podczas 4 lat działań ochronnych (metodą iniekcji) prowadzono badania nad udoskonaleniem metody. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach testował metodę iniekcji ciśnieniowej - ograniczającej wielkość i ilość nawiertów w drzewie.

W kwietniu 2007 roku badania i proces rejestracyjny dobiegły końca i zaowocowały dopuszczeniem przez Ministerstwo Rolnictwa preparatu Treex do obrotu. Wieloletnie badania pozwoliły na uzyskanie prawnie dopuszczonego preparatu do ochrony kasztanowca białego metodą iniekcji. Metoda ta znajduje coraz szersze poparcie w całej Uni Europejskiej, polska metoda i polski preparat testowane są (w ramach badań rejestracyjnych) w Niemczech, Austrii, Belgii i Czechach, a także na Ukrainie.

Tradycyjna metoda iniekcji (stosowana np. w Łazienkach Królewskich) opiera się na wykonywaniu nawiertów co 15 lub 30 cm i deponowaniu w otwory preparatu. Metoda ta jest skuteczna i nie powoduje niepożądanych skutków ubocznych. Krytyka inwazyjności metody skłoniła producenta preparatu firmę Best Pest do kontynuowania badań w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Nowa metoda iniekcji ciśnieniowej polega na dozowaniu preparatu w niewielkie otwory (średnica 5 mm i głębokość około 4 cm - otwory mniejsze w porównaniu z tradycyjną metodą) pod ciśnieniem za pomocą iniektora - wtłaczając preparat bezpośrednio w naczynia przewodzące drzewa. Otwory wykonywane są także znacznie rzadziej - co 50 cm.

Preparat i jego innowacyjne właściwości pozwalają na dozowanie preparatu w dawce 18 g na metr obwodu drzewa do jednego małego otworu. Skuteczność szczepień sięga do 98 proc.

Metoda iniekcji ciśnieniowej z wykorzystaniem preparatu Treex jest bezpieczna dla drzew oraz dla ludzi i zwierząt w otoczeniu szczepionych drzew.

Preparat przeszedł pozytywnie wszelkie badania toksykologiczne i dendrologiczne, co było warunkiem uzyskania decyzji o stałym dopuszczeniu do użycia w Polsce. Substancje użyte w preparacie stosowane metodą iniekcji są bezpieczne dla owadów pożytecznych - w tym dla pszczół.

Bardzo duże zainteresowanie ochroną kasztanowców ze strony gmin, zarządów parków i prywatnych właścicieli świadczą o dużym zainteresowaniu problemem zieleni miejskiej.

Metoda iniekcji i osiągnięcia naukowców w jej doskonaleniu pozwalają z optymizmem patrzeć na los zagrożonych kasztanowców.


Więcej informacji nt. preparatu Treex i ulepszonej metody mikroiniekcji:
Artur Grotnik
Product Manager
dział specjalistyczny
ZPUH Best Pest Sp.J.
+48 32 61 775 71 wew. 106
artur.grotnik@bestpest.com.pl