*   Ogólnopolska akcja grabienia i utylizacji liścia kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka. Wskazówki organizacyjne dla samorządów

 

Fundacja Nasza Ziemia i Lasy Państwowe rozpoczynają „Ogólnopolską akcję grabienia liści kasztanowców” i zapraszają do niej wszystkie polskie gminy. Akcja realizowana jest w ramach programu „Pomóżmy kasztanowcom”, zainicjowanego w 2005 roku przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Clear Channel Poland, od jesieni 2006 r. pod auspicjami Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Lokalnym koordynatorem Programu jest przedstawiciel miejscowego Nadleśnictwa.

Ponieważ Program wspiera realizację zobowiązań wynikających z „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...”, cieszymy się, że w ten sposób możemy, oprócz pomocy kasztanowcom, pomóc także samorządom w wykonywaniu ich obowiązków ustawowych.

Udział Urzędu Gminy w akcji może polegać zarówno na zorganizowaniu gminnego grabienia liści, jak i na przychylnym rozpropagowaniu idei Programu „Pomóżmy kasztanowcom” wśród mieszkańców.

Jak zorganizować gminną akcję grabienia liści?
Urząd Gminy, który chce i jest w stanie organizacyjnie wesprzeć akcję grabienia liści, może:
1. zorganizować akcję grabienia samodzielnie lub zainicjować takie akcje w instytucjach i organizacjach z terenu gminy, wspierając te akcje organizacyjnie: np. referaty zajmujące się w Urzędzie Gminy ochroną środowiska i gospodarką odpadami wspólnie z miejscowymi szkołami lub organizacjami ustalają datę i miejsca grabienia liści kasztanowca. Wyznaczonego dnia Urząd Gminy przygotowuje i rozdaje worki na zagrabione liście. Następnie zbiera je oraz oddaje do utylizacji – np. za pośrednictwem firmy wywożącej śmieci z gminy. Prosimy o przypomnienie uczestnikom akcji grabienia o wypełnieniu i przysłaniu sprawozdania z efektów akcji - do Koordynatora Lokalnego (pracownik miejscowego Nadleśnictwa) bądź bezpośrednio do Koordynatora Krajowego;

2. jako utylizację liści rozumie się:

a) kompostowanie w miejscu znacznie oddalonym od kasztanowców, przy czym liście powinny być przysypane warstwą ziemi lub innych kompostowanych odpadów. Kompost pozyskany z liści zawierających larwy szrotówka powinien być udostępniany do wykorzystywania najwcześniej jesienią następnego roku – nie wiosną, ze względu na ryzyko przywrócenia przezimowanych larw szrotówka w pobliże kasztanowców.

b) zakopanie liści pod co najmniej 30 centymetrową warstwą ziemi. W przypadku płytszej warstwy, istnienie niebezpieczeństwo wygrzebania się larw i wejścia na kasztanowce wiosną.

c) przypominamy, że zgodnie polskim prawem, odpady roślinne powinny podlegać kompostowaniu, a nie paleniu.

3. jeżeli Urząd nie jest w stanie zapewnić worków na liście, wystarczy, jeśli określonego, ogłoszonego wcześniej dnia, zbierze je z wyznaczonych miejsc oraz odda do utylizacji.

4. Urząd może również udzielić akcji wsparcia, polegającego na sformułowaniu przychylnego oficjalnego stanowiska wobec akcji, a następnie

5. nagłaśniając akcje i swoje stanowisko we wszelkich lokalnych mediach;

6. rozpowszechniając informacje o Programie i akcji grabienia wśród organizacji (np. ZHP lub ZHR), klubów, kół, zakładów pracy i wszelkich instytucji mających kontakt z Urzędem Gminy lub działających na terenie gminy;

7. wydając zgodę na rozwieszenie w Urzędzie Gminy promujących akcję plakatów oraz popierając rozwieszanie ich w miejscach publicznych.

Urząd Gminy, który nie jest w stanie zorganizować akcji grabienia liści, a chciałby wesprzeć Program „Pomóżmy kasztanowcom”, może to zrobić udzielając akcji swojego poparcia, nagłaśniając ją w mediach i zapraszając do udziału organizacje i instytucje z terenu gminy.

Fundacja Nasza Ziemia i Lasy Państwowe serdecznie dziękują wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za organizacyjne wsparcie zaangażowanie się w to proste, ale potrzebne działanie. To dzięki Wam kasztanowce będą miały szansę na łatwiejsze przeżycie wiosny!

>> ściągnij tę informację w postaci pdf ;
>> ściągnij formularz sprawozdania o efektach akcji grabienia.