*   Cele programu

„Pomóżmy kasztanowcom” to zapoczątkowany w 2005 roku przez Fundację Nasza ZiemiaClear Channel Poland program ochrony kasztanowców i edukacji ekologicznej. Inicjuje on i wspiera lokalne inicjatywy mające na celu ochronę kasztanowców oraz kształtowanie szacunku wobec drzew.

Od 2006 roku partnerem Programu są Lasy Państwowe, zaś od 2007 - IKEA. Jesienią 2006 roku działania na rzecz kasztanowców objęła patronatem Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Jego celem jest objęcie ochroną i pielęgnacją jak największej liczby kasztanowców w Polsce.

Program promuje zarówno edukację ekologiczną, prowadzoną głównie wśród dzieci i młodzieży, jak i konkretne działania ochronne (od inwentaryzowania drzew, przez  wygrabianie liści z poczwarkami szrotówka, po motywowanie służb odpowiedzialnych za zieleń).

Ważnym momentem dla całej akcji jest  Dzień Kasztanowca (druga środa maja) - doskonała okazja, aby - dzięki happeningom, przedstawieniom, przemarszom, tematycznym lekcjom - jak najszerzej zaprezentować działania szkół i sam problem zaatakowanych drzew. Pierwszy Dzień Kasztanowca obył się w maju 2006 roku w sześciu miastach w Polsce. Uczestniczyło w nim kilka tysięcy dzieci i młodzieży, a relacje ukazały się w najpopularniejszych ogólnopolskich dziennikach.

Aby pozyskać środki na działania ochronne i lecznicze kasztanowców, Fundacja Nasza Ziemia prowadzi ogólnopolską zbiórkę publiczną, sprzedaż cegiełek i wpłaty na konto 37 1540 1157 2001 6610 8269 0002, oraz Wielkie Kasztanobranie. 

Do tej pory Fundacja pozyskała i przekazała już ponad 45 tys.  złotych na ochronę kasztanowców w Łazienkach Królewskich, Uniwersytecie Warszawskim, Królikarni,  Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku k. Radomia, Nysie. Objęliśmy opieką również stare aleje kasztanowcowe w Kurowie, Kałuszynie i  Klimontowie. 

Zapraszamy zatem do udziału w programie ochrony kasztanowców!