*   Program edukacyjny "Pomóżmy kasztanowcom"

Cel programu "Pomóżmy kasztanowcom". Rok szkolny 2010/2011

Program edukacyjny "Pomóżmy kasztanowcom" ma na celu:

  • budowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku i odpowiedzialności za rosnące wśród ludzi drzewa oraz
  • zaangażowanie dzieci i młodzieży w ochronę i pielęgnację kasztanowców.

Metody realizacji programu

Program można realizować na sześć rozmaitych sposobów:

 * propagując w szkole, wśród uczniów i ich rodziców, przyjaciół oraz znajomych ideę szacunku oraz odpowiedzialności za drzewa;

* popularyzując wiedzę na temat ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, m.in. poprzez zajęcia praktyczne w terenie, wykłady, lekcje, zajęcia plastyczne, teatralne lub dramowe, happeningi, konkursy;

* inwentaryzując kasztanowce w celu precyzyjnego określenia położenia i stanu otaczających nas kasztanowców.

Opis inwentaryzacyjny powinien zawierać trzy informacje:

  1. położenie, np. „jeden kasztanowiec przy posesji Hoża 3” lub „sześć drzew po nieparzystej stronie ul. Hożej, między ulicami Mokotowską a Kruczą”,
  2. obwód pnia,
  3. stan drzewa, np. „suche, rdzawe liście”.

 Informacje - z prośbą o ewentualną interwencję - należy zgłosić do wydziału ochrony środowiska w miejscowym Urzędzie Miasta lub Gminy. W razie braku reakcji ze strony urzędu prosimy o przesłanie ich e-mailem na adres: koordynator@pomozmykasztanowcom.pl@pomozmykasztanowcom.pl

Drzewa można zinwentaryzować, korzystając z wzoru poniższej tabelki.

wzór tabeli

 Numer drzewaAdres  Obwód pnia w cm Stan  drzewa
 1.   
 2.   
 3.   

* „adoptując” kasztanowce, czyli opiekując się wybranymi drzewami lub wspierając je w walce ze szkodnikiem. Zdrowym drzewom wystarczy regularne: w zimie - usuwanie zanieczyszczonych chemikaliami resztek śniegu (osłabiają one system korzeniowy), zaś latem - podlewanie w czasie suszy (kasztanowce lubią wilgoć). Drzewa zarażone wymagają dokładnego grabienia i niszczenia opadłych, zainfekowanych liści oraz zastosowania jednej z metod leczenia: chemicznej (iniekcje, pułapki feromonowe) lub mechanicznej (lepowanie pni),

 * nawiązując współpracę z lokalnymi ośrodkami decyzyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę przyrody, np. szkoła może zaprosić przedstawicieli władz na organizowane przez siebie zajęcia, dopytywać się, jakie działania w sprawie drzew podejmują, współpracować z nimi podczas grabienia liści (uczniowie oczyszczają z liści ulice, zaś gmina je wywozi lub pośredniczy w kontakcie z firmami utylizującymi śmieci),

* pozyskując środki na leczenie i pielęgnację drzew, np. uczestnicząc w sprzedaży cegiełek przygotowanych specjalnie na ten cel, czyli zbiórce publicznej, która prowadzona będzie pod kierownictwem Fundacji Nasza Ziemia na podstawie stosownego zezwolenia

oraz biorąc udział w organizowanym pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia Dniu Kasztanowca.

Adresaci programu

Program skierowany jest do przedszkoli, szkół wszystkich typów i poziomów, drużyn harcerskich, kół zainteresowań, turystycznych, itp.

Zasady uczestnictwa w programie czyli jak zostać Uczestnikiem

Każda jednostka (szkoła, przedszkole, klasa, koło przyrodnicze lub inna organizacja szkolna), zainteresowana udziałem w programie, rejestruje się jako uczestnik, przesyłając do Fundacji Nasza Ziemia wypełniony formularz. Rejestracja jest możliwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymują od nas informacje związane z prowadzonymi w ramach programu akcjami, konkursami oraz materiały edukacyjne i promocyjne.

!!! pobierz formularz zgłoszeniowy

Udział w programie jest dobrowolny.