*   Cegiełki

Zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek

Siódmego lutego 2008 roku Decyzją Nr 22/2008 MSWiA otrzymaliśmy przedłużenie pozwolenia na prowadzenie w terminie do 31 grudnia 2008 roku zbiórki publicznej na terenie RP,

"z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie i refinansowanie kosztów ochrony drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w tym lepów i pułapek feromonowych lub zabiegów mikroiniekcji oraz grabienia, wywozu i utylizacji liści z poczwarkami szrotówka,

w następujących formach:

- dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 37 1540 1157 2001 6610 8269 0002,

- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,

- sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 5 zł w ilości 8019 szt. na kwotę 40.095 zł.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Decyzja Nr 22/2008 MSWiA

Całość decyzji do wglądu w biurze Fundacji Nasza Ziemia przy ul. Hożej 3m5 w Warszawie.