Przejdź do treści

Rola drzew w ekosystemie miejskim i oczyszczaniu powietrza

Rola drzew w środowisku naszej planety jest niezastąpiona. Odpowiadają za produkcję życiodajnego dla nas tlenu. Wykorzystują do tego procesu szkodliwy dwutlenek węgla. Zapewniają życie na planecie od milionów lat. Mają przy tym niezwykłe walory wizualne. Niektóre z drzew osiągają monstrualne wręcz rozmiary. Inne stanowią niewielką ozdobę w przydomowym ogrodzie. Nie wielkość jednak ma tu znaczenie. Drzew w ekosystemie potrzeba jak najwięcej. Mają bowiem wpływ na stabilizację gospodarki wodnej całych regionów. Drzewa odgrywają też ważną rolę w miastach. Tworzy się w nich parki i rezerwaty. Jaką rolę odgrywają drzewa w ekosystemie miasta?

Drzewa w ekosystemie miejskim

Drzewa w ekosystemie miejskim są niezwykle ważne. Przypisuje im się wiele funkcji. Każda z nich jest nie do zastąpienia. Drzewa w mieście:

 • podnoszą atrakcyjność wizualną;
 • oczyszczają miejskie powietrze;
 • magazynują wodę;
 • chronią przed podtopieniami;
 • regulują temperaturę otoczenia;
 • redukują prędkość wiatru;
 • mają zastosowania praktyczne — parki i rezerwaty.

Drzewa w mieście — piękno i natura

Na świecie jest ponad 60 000 gatunków drzew. Wiele z nich wymaga określonych warunków do rozwoju. Inne rosną jedynie w konkretnej strefie klimatycznej. Dużą grupę drzew stanowią gatunki, które doskonale rosną w miastach. Doskonałym przykładem są tu parki. Spotkamy w nich stare dęby, wierzby, czy klony. Wielką radość dzieciom sprawiają kasztanowce, których wiele rośnie w centrach. Drzewa są wielką ozdobą miasta. Obecnie ich mieszkańcy sprzeciwiają się postępującym wycinkom. W wielu regionach trwa zadrzewianie terenów miejskich. Prace prowadzone są przez wyspecjalizowane w ochronie środowiska jednostki. Nie wszystkie bowiem gatunki drzew sprawdzą się w każdym mieście.

Drzewa oczyszczają powietrze w mieście

Drzewa odgrywają ogromną rolę w oczyszczaniu miejskiego powietrza. Neutralizują mniejsze cząsteczki pyłu, które pochłaniają. Cięższe i większe zatrzymują liście gałęzie. Im gęstsze zadrzewienie, tym lepsza filtracja powietrza. Drzewa znacząco obniżają zawartość tlenku węgla i azotu w powietrzu. Oczyszczają otoczenie ze spalin samochodowych i dymu węglowego. Drzewa w centrum miasta znacznie poprawiają jakość powietrza. Znaczenie mają ich gatunki. Niektóre mają większą zdolność filtracji i oczyszczania powietrza niż inne. Nad doborem nowych nasadzeń czuwają zazwyczaj odpowiednie służby miejskie odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Drzewa magazynują wodę

Drzewa pochłaniają i magazynują wodę. Najwięcej podczas opadów deszczu. Absorbują ją bowiem przez liście i system korzeniowy. Duża ilość drzew jest w stanie zgromadzić tysiące litrów wody. To naturalne zabezpieczenie przed podtopieniami podczas ulew.

Drzewa regulują temperaturę otoczenia

Drzewa mają wpływ na temperaturę otoczenia. Dzieje się tak za sprawą odparowywania zgromadzonej wcześniej wody. Nie bez powodu podczas upałów najlepiej czujemy się w parkach. Drzewa rzucają cień, co chroni podłoże przed nagrzewaniem. Oddają też wodę, utrzymując komfortową wilgotność powietrza. Drzewa często sadzone są przed nasłonecznionymi oknami domów. Ich cień w sposób naturalny obniża temperaturę wewnątrz budynku. Drzewa regulują klimat w miastach. Chronią je przed nadmiernym nagrzaniem i gwałtownym schłodzeniem. Zapewniają przyjemny cień, są też siedliskiem ptactwa.

Drzewa redukują prędkość wiatru

Drzewa w mieście redukują prędkość wiatru. Tworzą też naturalne korytarze wentylacyjne dla poszczególnych dzielnic. Odpowiednio posadzone drzewa tworzą strefy ciszy. Zarówno od wiatru, jak i hałasu. Rośliny te mają bowiem doskonałe właściwości wygłuszające. Drzewa zabezpieczają budynki przed wiatrem i wyziębieniem. Sadzone przy drogach chronią przed gwałtownymi podmuchami grożącymi poślizgiem. Są też naturalnym zabezpieczeniem przed osuwaniem się ziemi i erozji podłoża.

Drzewa tworzą piękne parki i rezerwaty

Parki i rezerwaty są w miastach niezwykle popularne. Zapewniają walory wizualne. Dodają miastu uroku i spowijają zielenią. Mają też znaczenie dla mieszkańców. To świetne tereny rekreacyjne. Służą rodzinom z dziećmi i emerytom. Także młodzież chętnie spędza czas w parkach. Parki w dużych miastach są najczęściej pozostałością po większych terenach leśnych. Na ich terenach spotkać można place zabaw dla młodszych i starszych dzieci. Popularność takich miejsc wskazuje rzeczywistą potrzebę utrzymywania drzew w miastach.

Jakie drzewa najlepiej sprawdzają się w mieście?

Nie wszystkie gatunki drzew nadają się do nasadzeń miejskich. Wiele z nich jest zbyt kruchych, co grozi ich łamaniem podczas porywistych wiatrów. Inne rozrastają się nadmiernie i są trudne w pielęgnacji. Obecnie przy sadzeniu drzew w mieście bierze sie pod uwagę wyselekcjonowane gatunki. Typuje się w zależności od miejsca, w którym będą one rosły. Przy drogach sadzi sie drzewa o większej odporności na sól. Jest ona największym wrogiem miejskiej zieleni. Odporne są jedynie:

 • jarząb szwedzki,
 • gatunki głogu;
 • klon polny;
 • niektóre odmiany jesionów,
 • odmiany gruszy pospolitej.

Na terenach rekreacyjnych, w parkach oraz na osiedlach możliwości są znacznie większe. Tu sadzi się znacznie więcej gatunków drzew. W miarę wzrostu rzucają przyjemny cień i chronią przed podtopieniami. Są to gatunki drzew, które świetnie odnajdują się w miastach. Należą do nich:

 • odmiany brzozy;
 • dąb czerwony i szypułkowy;
 • odmiany klonów;
 • buk pospolity;
 • grab pospolity;
 • lipa drobnolistna;
 • odmiany świerków;
 • odmiany sosny.

Kto dba o drzewa w miastach?

Za większość drzew w dużych miastach odpowiedzialne są stosowne służby. Niekiedy są to spółki miejskie. Opieka często zlecana jest też podmiotom zewnętrznym. Wszystkie one odpowiedzialne są za daleko idącą ochronę środowiska miejskiego. Pod ich opieką są tereny zielone, parki i pojedyncze drzewa. Ich pielęgnacja prowadzona jest w porozumieniu i na warunkach władz. Działania są zgodne z decyzjami urzędników odpowiedzialnych za tereny zielone. Oni bowiem planują zagospodarowanie przestrzeni zielonych. Mają też ostateczne zdanie podczas konieczności przeprowadzenia wycinki. Zatrudnienie przy ochronie środowiska w mieście z pewnością niesie dużą satysfakcję. Od efektów tej pracy zależy jakość powietrza. To przekłada się zdrowie, czy stopień zadowolenia. Zadbana zieleń miejska jest też powodem do dumy dla mieszkańców miast. To także ogromna praca wielu ludzi. To dzięki nim w aglomeracjach jest zielono. Oni też walczą o zdrowe powietrze. Zatrudnieni w miejskich urzędach ochrony środowiska to specjaliści wielu dziedzin. To nie tylko pracownicy administracyjni, ale też terenowi. Każdy miłośnik środowiska znajdzie tu satysfakcjonującą pracę. Sprawdź w Gowork, czy nie ma tam nic dla Ciebie! Znajdź zatrudnienie i zadbaj o środowisko!